Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมให้คำแนะนำการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | 21 กันยายน 2566 15:45:04

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผลและบุคลากร ร่วมรับฟังหรือคำแนะนำการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

รูปกิจกรรม